Ochrana osobních údajů

Obsah a účel dokumentu

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje při používání našeho webu www.dlouhanka.cz či jejích subdomén, včetně veškerých informací, které nám můžete poskytnout při nákupu produktu nebo služby, vyplňování dotazníků, přihlášce k odběru našich Novinek nebo účasti ve slosování cen nebo soutěže.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Provozovatelem keramikafé Dlouhánka, keramické dílny pro veřejnost i webových stránek www.dlouhanka.cz je společnost Kreativ Studio AZ s.r.o., IČ: 07754051, se sídlem č.p. 36, 412 01 Býčkovice dále jen „Správce“), která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 42924.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a případně vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním údajů budou pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat. Je velmi důležité, aby informace, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje kdykoli změní, pošlete nám e-mail kontaktní e-mail: alena@dlouhanka.cz.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

– neevidujeme zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé údaje) – tedy takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v minimálním rozsahu, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, věk, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží, zaslání dokumentů, smlouvy, pokynů ke službě, organizační zajištění akce, příprava programu dle skladby skupiny apod.)

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky, články, zajímavosti jen na základě vašeho souhlasu projeveného na základě potvrzení (kliknutí) na souhlas v e-mailu, po dobu 5 let od udělení. Princip dvojitého potvrzení, tzv. double opt-in, používáme tak, že na Vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme žádost o potvrzení souhlasu a až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi) je Vámi souhlas skutečně poskytnut.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat jednoduše použitím-kliknutí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • fotografie a video záznamy z kurzů, workshopů či jiných živých akcí

Na některých našich živých akcích – kurzech, workshopech, jarmarcích či předváděcích akcích – pořizujeme na základě vámi poskytnutého písemného souhlasu fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu, sociálních sítích. Video záznam slouží také účastníkům ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě jejich přímého souhlasu.

Tyto osobní údaje si ponecháváme po dobu 5 let, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme si výslovně nedohodli v konkrétních případech jinak.

 • cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, informace o tom, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies evidujeme po dobu 2 let.

Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami např. činnosti technické nebo administrativní podpory, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zachováváním bezpečnostních opatření, aby nedošlo k ohrožení vašich osobních údajů.

 Jsou to následující poskytovatelé:

 • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
 • Dagmar Andělová, zpracování účetnictví
 • SMS brána – aplikace pro rozesílání SMS zpráv
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Data nejsou předávána třetím osobám (výjimka je plnění zákonné povinnosti např. součinnost s orgány státní správy).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: alena@dlouhanka.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z odběru novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ovšem moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.dlouhanka.cz.

Toto znění je účinné od 12. října 2020.

 

 

 

Workshops & Guest Artists

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna. Mauris semper odio sit amet est blandit, quis pellentesque erat finibus. Duis aliquet rhoncus risus vitae porta.

Private & Group Events

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna. Mauris semper odio sit amet est blandit, quis pellentesque erat finibus. Duis aliquet rhoncus risus vitae porta.

Art For Sale

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna.

Zobrazen 1. – 3. z 15 výsledků

Happy Students

{
Donec non iaculis libero. Sed a purus sed nunc sagittis posuere. Etiam imperdiet nibh ut ex ullamcorper molestie. Mauris pellentesque augue turpis sed porttitor orci convallis.
- Rakib Hasan

Subscribe to Our Newsletter

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna.

Address

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 1230.

Call Us

(+880) 123 456 7898
(+880) 123 456 7898

Email Us

contact@divi.com
potterystudio@divi.com