Keramika pro dospělé 2022

Den v týdnu

úterý, středa

Termín konání

zima 2022 (leden-březen), jaro 2022 (duben-červen), podzim 2022 (září-listopad), letní prázdniny 2022 (červenec-srpen)

Dlouhodobý večerní kurz pro dospělé, celkem 15 hodin tvoření v keramické dílně, vždy jednou za dva týdny (úterý, nebo středa).

Pravidelné podvečerní tvoření pro dospělé – protože právě díky pravidelnosti se můžete posouvat s jistotou vpřed… A protože pravidelné setkávání nám dělá dobře – na chvilku se uvolníme z každodenního kolotoče pracovních a rodinných povinností a máme k tomu velmi dobrý důvod: chvilku času pro sebe, smysluplně stráveného tvořením s hlíny v úzkém a bezpečném prostředí. Zkrátka kroužek keramiky pro dospělé.

Tvoříme v malých skupinkách vždy jednou za čtrnáct dnů. Díky tomu můžeme upravit tempo individuální podle schopností a dovedností kurzistek a kurzistů, které mohou být od naprostých začátečníků až po méně či více pokročilé.

První čtyři trojhodinovky jsou věnované technikám modelování ve všech podobách (vymačkávání, stavba z plátů, odlévání) a technikám dekorací na syrový střep. Na poslední trojhodinovce vše naglazujeme. Velmi příjemným bonusem je závěrečné setkání kurzistů ze všech skupin nad hotovými výrobky.

S výjimkou první lekce tvoříme vždy na téma, které si zvolíme předem. S Verunkou pak připravíme vzorové projekty, všechny pomůcky potřebné ke tvoření a vychytáme záludnosti, které by na vás mohly číhat, a vybavíme vás potřebnými teoretickými znalostmi pro daný projekt.

———
Průběžně se vedle praktického tvoření zabýváme také těmito tématy:
– Chování hlíny při sušení, uchovávání výrobků v mokrém boxu, práce se sádrou
– Teorie výpalu, úloha glazury, základní členění a používání keramických materiálů
– Příprava šlikru, lepení hlíny, reliéfy
– Techniky vymačkávání nádob z hroudy hlíny
– Modelování z plátů hlíny
– Práce s engobami a podglazurními barvami, sgrafito
– Glazury a práce s nimi. Výpal hlíny, proč a jak.
– Razítka a texturovací podložky. Výroba razítek z hlíny a sádry
– Kanelování, vyrývání, nanášení dekorací tekutou hlínou
– Odlévání keramiky do sádrových forem

Cena kurzu:

3750